Details

Categorie:
Actief

Duur:
1,5 à 2 uur

Talen:
NL, UK

Move 2 the Top

Tijdens het ‘nieuwe normaal’, de anderhalve meter economie, ontdekken bedrijven massaal de kracht van online teambuilding activiteiten die verbindend werken en de communicatie tussen collega’s scherp houden.

Bij veel van deze remote teambuilding activiteiten valt echter het aspect ‘beweging in de gezonde buitenlucht’ weg en volgt men slaafs de aanbeveling ‘Blijf in Uw Kot’. Het adagio ‘mens sana in corpore sano’ indachtig, biedt Move 2 the Top nu een gezond én veilig alternatief.

Het principe is simpel: de deelnemers gaan binnen een toegemeten tijdspanne op stap in de directe omgeving rond hun leef- en/of werkplaats, gewapend met een APP op hun mobiele telefoon. Daarop zijn de 20 hoogste bergtoppen ter wereld voorzien. Om de paar honderd meters verschijnt een vraag op de mobiele telefoon van de deelnemers. Als ze de vraag correct beantwoorden, hebben ze de bewuste berg officieel beklommen, maar scoren ze ook punten. Hoe sneller ze de vraag beantwoorden (maximale antwoordtijd 60 seconden), hoe meer punten ze scoren. Daarbovenop krijgen ze na elke vraag ook nog eens een weetje te lezen over de bergtop in kwestie. Naarmate de deelnemers meer bergtoppen bedwingen, verdwijnen deze één na één van het scherm.

Welk team realiseert de hoogste score binnen de toegemeten tijd? En welk team scoort de hoogste toppen in de optionele online quiz die nadien wordt georganiseerd?

‘Move 2 the Top’ kan perfect van thuis uit worden gespeeld. Bij aanvang van het spel wenst de spelleider iedereen welkom in een ZOOM- of Teams-sessie en worden de spelregels uitgelegd. Daarna gaat iedereen op pad in zijn eigen omgeving. Het tempo bepalen de deelnemers helemaal zelf. Als het einduur is aangebroken, komt iedereen weer samen in de virtuele meeting voor een nabeschouwing en uiteraard de huldiging van de winnaars.

De duur van het spel kan naar eigen wensen worden ingevuld. Ook de vragen kunnen worden aangepast.